Windenergie in Fryslân 2014-2020

Op 6 oktober om 10:00 werden de rapporten en adviezen van Fryslan foar de Wyn bekend gemaakt. Op deze pagina kunt u de aan de Provincie overhandigde rapporten downloaden en inzien.

 

Rapport van Regiegroep Fryslân foar de Wyn:

FFDW eindrapport

 

Advies van de Commissie van Advies o.l.v. Pieter Winsemius:

CvA advies

 

Bijlage projectvoorstellen:

Bijlage projectbeoordelingen

 

Maatlat en matrix:

26 IX 2014 rapport maatlat

 

TNS Nipo enquete: 

TNS Nipo Rapportage Draagvlakonderzoek windenergie-initiatieven in Friesland

 

 

Nieuws