Hoe snel kunnen we verwachten te kunnen bouwen? Wat is kans bij de provincie?

Gedeputeerde Konst heeft gezegd, dat er geen  garantie te geven is. Dat hebben de gezamenlijke initiatiefnemers alleen zelf in de hand door de plannen zo goed mogelijk te maken en af te stemmen. Onderling, en met de omgeving.   Konst roept op om zulke goede plannen te maken dat we er als politiek niet omheen kunnen.

Vanuit FFDW wordt bekeken hoe we de initiatieven en de scenario’s zo realiseerbaar mogelijk kunnen maken. Er wordt daartoe onder andere gesproken met Alliander, Defensie en het ministerie van Economische zaken. Waar mogelijk wil FFDW er aan bijdragen dat  initiatiefnemers, dorpen en belanghebbenden op een goede manier met elkaar in contact komen om in overleg tot plannen met draagvlak te komen.

Nieuws