Saneren is mooi, maar in de praktijk heel lastig en de vraag is of het haalbaar is binnen de norm van 1 MW oud = 4 MW nieuw.

Deze norm is opgesteld in nauw overleg met de windsector en daarna nog eens onafhankelijk gecontroleerd. Saneren behoeft ook niet in de eigen streek (bijvoorbeeld als daar allen maar redelijk moderne turbines staan), maar kan ook met turbines elders in de provincie. Afspraken over sanering kunnen soms ook op termijn worden gezet zodat er in een overgangsperiode  dubbel wordt gedraaid.  Waar het om gaat is het landschap binnen een redelijke termijn op te schonen door oude turbines te verwijderen en om met minder turbines meer elektriciteit op te wekken.

Nieuws