Moeten voor elke nieuwe molen twee molens in hetzelfde gebied gesaneerd worden of geldt dat voor het totaal in Friesland?

Dat geldt per plan. Het gaat om 4 MW nieuw voor 1 MW oud.

Laatste stand van zaken op het gebied van sanering:

Een aantal initiatieven heeft al contracten voor grond of te saneren turbines. Dat soort contracten geven enerzijds zekerheid voor een initiatief, maar kunnen flexibiliteit en andere oplossingen in de weg staan.

Aan de al gemaakte afspraken binnen een vrije markt kunnen PDF, FFDW en/of andere partijen en initiatieven niet veel veranderen.

 

Hier onder wel suggesties hoe met onderlinge afspraken over sanering kan worden omgegaan.

  • PDF en haar leden wijzen op deze problematiek en adviseren turbine eigenaren om niet ‘klakkeloos’ te tekenen (als dat al zou gebeuren), maar alternatieven goed te bestuderen
  • Voor reeds getekende contracten: Als een initiatief niet door gaat kan een meerderheid in een initiatief er belang bij hebben om weer vrij te zijn
  • Voor nog te maken afspraken: Voorwaardelijke contracten kunnen flexibiliteit bieden
  • De voorkeur gaat uit naar sanering in de buurt van een nieuw initiatief. Men kent elkaar en het levert in het algemeen het meeste draagvlak voor een nieuw initiatief.
  • Men zou voorwaardelijk mee kunnen doen met enkele initiatieven in de regio, waarvan door de kleine onderlinge afstand de kans klein is dat ze allemaal doorgaan. Door een voorkeursvolgorde in de voorwaarden aan te houden kan een duidelijke keuze worden gemaakt. Bij niet door gaan van de eerste voorkeur kan men de tweede keuze in roepen, daarna derde keuze etc.. Projecten kunnen aangeven hoeveel eerste, tweede, en derde keuze saneerders ze ‘aan boord hebben’.
  • Op de website platformduurzaamfryslan.nl bevindt zich een marktplaats waarop eigenaren van te saneren turbines en partijen die turbines zoeken elkaar kunnen vinden.
  • Als er een adviserende, onafhankelijke deskundige Windbank met meerdere stakeholders komt, dan  kan die ook advies geven en bemiddelen over sanering, opschalingsverhoudingen, prijsvorming, inschatting nog volgende initiatieven, dubbeldraaien e.d..  Dit zou meer flexibiliteit en draagvlak kunnen geven richting m.n. politiek/bestuur.

Nieuws