Kan er naast de huidige eisen voor sanering een richtlijn komen voor kleinere turbines?

Bijvoorbeeld voor het opruimen van de kleinere (Lagerweij) turbines van 75 tot 100 kW. Is het misschien ook mogelijk dat er een naast de 1 MW op 4 MW verhouding een minimale eis komt van bijv. 3 masten op te ruimen per nieuwe turbine?

We kunnen/zullen aan de richtlijn van 1 oud  : 4 nieuw  niet meer sleutelen, maar het is evident dat niemand daar precies op zal komen. En dat je goede redenen kunt hebben om er van af te wijken. Of andere punten waar je als initiatief juist weer wat beter op scoort (burgerparticipatie, compensatie, hele dorp en omwonenden doen mee  etc.).  FFDW geeft aan dat bij voorkeur gesaneerd wordt rond de locatie van het initiatief, maar geeft verder geen voorkeur aan voor type, ouderdom, effect van sanering  etc.  Terwijl je je inderdaad voor kunt stellen dat er best turbines of gebieden zijn waar sanering meer op prijs wordt gesteld dan bij andere gebieden of turbines. Initiatiefnemers zijn vrij om  daar zelf invulling aan te geven.

Nieuws