Hoe zit het met saneren en opschalen?

In de randvoorwaarden staat bij II, punt 7 vermeld dat je met 1 MW saneren, je 4 MW kan opschalen (of in verhouding). Bij het saneren van 6 windturbines van 850 kW mag je dus maximaal 20,4 MW terug plaatsen.

Door de koepelorganisatie van windturbine eigenaren in Fryslân Platform Duurzaam Fryslân (PDF) en door een onafhankelijk bureau Ecorys in opdracht van de provincie is berekend dat ca. 3 MW nodig is om de sanering van 1 MW voldoende aantrekkelijk te maken. Om ook de omgeving mee te laten doen en draagvlak te creëren is daar 1 MW voor burgerparticipatie/omgeving toegevoegd.

Zo is in het voorgenomen provinciaal beleid en in het format van Fryslân foar de Wyn die opschaling van 1 MW oud, naar 4 MW nieuw ontstaan.

Er kan dus qua vermogen inderdaad opgeschaald worden met een factor 1 MW oud naar 4 MW nieuw.

Er wordt bij die opschaling van uit gegaan dat dorpen/bewoners voor ca. 25% participeren. Dat betekent niet ‘gratis aandelen of andere participatie ’ voor ca. 25%, maar voor die participatie ook de benodigde middelen in brengen.

Twee masten voor één is geen eis. Bovenstaande verhouding van 1 MW oud naar 4 MW (en burgerparticipatie) nieuw is de eis.

Nieuws