De termijn van 27,5 jaar waarna de overheid de vergunning mag intrekken, maakt saneren niet aantrekkelijk voor eigenaren met een oneindige vergunning

Elders in het land worden vergunningen ook steeds vaker tijdelijk; het is dus een landelijke trend. Bovendien kan de overheid na die 27,5 jaar niet zomaar een vergunning intrekken: dat moet onder nader af te spreken voorwaarden. Wat die voorwaarden zijn, zal vooral afhangen hoe aantrekkelijk windenergie over 27,5 jaar zal zijn. Als het nog heel aantrekkelijk is en als een overheid dan niettemin toch een vergunning wil intrekken, dan zal daarvoor compensatie geboden moeten worden.

Nieuws