Als een “saneerder” mee doet in een initiatief, wat gebeurt er als dat initiatief niet voorkomt in één van de scenario’s?

Te denken valt aan het maken van voorwaardelijke afspraken met meerdere initiatieven. Als het ene initiatief niet opgenomen wordt, gaat de turbine mee in een ander project.  Risico is wel dat dezelfde turbine dubbel telt als hij voorkomt in meerdere initiatieven in de scenario’s. De Regiegroep zal deze kwestie nader bekijken, ook in overleg met de respectievelijke achterbannen. De Regiegroep zal in elk geval op de website gelegenheid bieden om turbines aan te melden voor sanering, dan wel om te vragen naar turbines die gesaneerd kunnen worden. Meer in het algemeen: deze problematiek pleit voor zoveel mogelijk samenwerking tussen initiatieven.

Nieuws