Rekenmodel: kosten en baten van een windpark

Hieronder vindt u een vereenvoudigd model van de kosten en baten van een windpark. Het doel van deze notitie is het voor iedereen inzichtelijk te maken wat een windpark kan kosten en opleveren.

Medewerking van omwonenden blijkt een essentiële voorwaarde te zijn voor het realiseren van meer wind-energie op land. Het maken van afspraken met omwonenden vooraf kan de formele besluitvorming achteraf zeer bespoedigen. En dus overleggen initiatiefnemers en omwonenden steeds vaker over compensatie en/of participatie. Waarbij “compensatie” staat voor het vergoeden van gederfd woongenot en/of van financiële schade en “participatie” voor het laten delen in de opbrengsten tegen inbreng van financiering.

Een belangrijk obstakel in het overleg tussen initiatiefnemers en omwonenden is dat initiatiefnemers kennis van zaken hebben en zich vaak laten bijstaan door ervaren en deskundige adviseurs, terwijl omwonenden geen of weinig kennis hebben en ze al evenmin de financiële middelen hebben zich te laten adviseren door deskun-digen. Omwonenden moeten vaak afgaan of wat ze bij elkaar kunnen sprokkelen en kunnen de merites van de voorstellen van initiatiefnemers dus in feite niet beoordelen. Die kenniskloof leidt tot onzekerheid en wan-trouwen aan de kant van omwonenden en dit blijkt in de praktijk een vaak onneembare hindernis om op een zakelijke manier tot afspraken te komen.

Model kosten en baten 26-3-14

Nieuws