In zuidwest Fryslân zijn heel veel plannen. Kan deze veelheid aan plannen in de regio onder de bevolking reuring veroorzaken waardoor er wellicht grote anti-partij op kan staan. Kan FFDW eerst bekijken welke plannen er in een regio zijn alvorens ze naar buiten te brengen?

FFDW is zich hiervan bewust en zal hier zorgvuldig mee omgaan. In gebieden waar meerdere initiatieven spelen zal het moeilijk zijn om tot draagvlak te komen zonder goede onderlinge afstemming.

Pas begin mei,  na het doen van aanvullingen zullen de formats en de bijlages die initiatiefnemers wensen op de website worden gezet.  Daar waar mogelijk zal FFDW / PDF initiatieven met elkaar in contact brengen als uit de formats blijkt dat meerdere initiatieven elkaar in de weg kunnen zitten.

Deze situatie is ook de reden achter de oproep om elkaar als initiatiefnemers vooral op te zoeken en onderlinge afspraken te maken.

Nieuws