Wie beoordeelt de ingediende plannen?

De regiegroep faciliteert het proces, zodat zo goed mogelijke plannen ingediend kunnen worden en aangeboden worden aan de onafhankelijke commissie van advies. Dit betreft het ingevulde format, het verslag van de regiobijeenkomst, de vertrouwelijke stukken en eventueel ondersteunend materiaal van bijvoorbeeld Alliander of defensie. Daarna gaat de Commissie van Advies de plannen bekijken en bundelen tot een aantal scenario’s voor de gehele provincie. Deze scenario’s worden aangeboden aan de provincie.

Nieuws