Wat is draagvlak?

Wat ons betreft betekent draagvlak niet dat iedereen voor is want er zullen altijd tegenstanders zijn. Echter, als daar ook een groep voorstanders tegenover staat èn als een grote meerderheid van de lokale bevolking zegt dat ze het prima vinden en/of dat ze er mee kunnen leven, dan is er wat FFDW betreft sprake van draagvlak. Draagvlak is dus geen vast percentage, maar een kwalitatief oordeel. FFDW stelt een aantal randvoorwaarden die kunnen bijdragen aan draagvlak (o.a. compensatie, participatie, tijdelijkheid), maar het is aan de initiatiefnemers om draagvlak te verwerven voor hun project. In de regiobijeenkomsten gaan we testen in hoeverre dat is gelukt.

Nieuws