Waarom moeten initiatiefnemers een bedrag van 1000 euro betalen als ze een plan indienen?

Dat “statiegeld” hangt samen met het vorige punt. Doel is onervaren initiatiefnemers aan het nadenken te zetten. Doel is ook te voorkomen dat er allerlei niet doordachte plannen worden ingediend. Alle zo ontvangen bedragen worden door de Regiegroep in depot gezet en aan een initiatiefnemer terugbetaald als zijn plan niet in een scenario wordt opgenomen. Is dit wel het geval dan wordt het statiegeld gezien als onderdeel van de ontwikkelingskosten en wordt het aangewend ten behoeve van de verdere realisatie van de scenario’s, bijvoorbeeld richting Rijk en provincie.

Nieuws