Stel we hebben onvoldoende MW? Wat betekent dit voor de plannen?

De kans daarop is gering. Er komen al veel initiatieven in beeld. Er zijn ook veel plannen nodig; Of/hoe met alle plannen een provinciaal scenario met voldoende omvang en draagvlak is te maken moet worden bekeken. Individuele plannen kunnen niet voldoen en goede  plannen kunnen elkaar in de weg lopen. De uitdaging ligt er vooral in om door goede afstemming onderling en met de omgeving tot scenario’s te komen  waar politiek niet omheen kan.

Het winddossier zit nu al meer dan  5 jaar op slot. FFDW vraagt en biedt  10 maanden de ruimte om er samen uit te komen. De Provincie beslist uiteindelijk.

Fryslân haalt 530 MW altijd. Komt de provincie met geen of onvoldoende MW op land dan kijkt het Rijk naar het IJsselmeer. Dan hebben we waarschijnlijk niets op land. Vandaar onze inzet.

Nieuws