Stel we halen het niet, omdat er veel te veel plannen zijn, wat onderlinge concurrentie en veel gedoe tot gevolg heeft. Wat doen politici dan? Hoe betrouwbaar is provincie daarin volgens regiegroep?

FFDW kan en wil niet op dit soort mogelijke wendingen, uitkomsten of speculaties vooruitlopen. Ook niet op alle mogelijke uitkomsten van haar eigen proces of van een windpark in het IJsselmeer.  We hebben alle focus en energie nodig om tot zo goed mogelijke plannen op het vaste land te komen. FFDW gaat uit van eigen kracht en gaat voor scenario’s van 530,5 MW.

Door goede onderlinge afstemming met elkaar en met de omgeving kunnen initiatiefnemers ‘gedoe’ voorkomen.

Nieuws