Het format is te gedetailleerd en op veel vragen kan nog geen antwoord worden gegeven.

De Regiegroep realiseert zich dat het altijd om werk in uitvoering gaat en dat in deze fase nog lang niet alles duidelijk kan zijn. Doel van het format is echter vooral om te kunnen beoordelen of en in welke mate plannen realiseerbaar zijn en dat hangt niet van één specifiek onderdeel af, maar van het geheel. Zie het format dus niet als een examen. Als er op een bepaald punt nog geen zekerheid is, meldt dan hoe het er mee staat en wat de plannen zijn. Ook is er in april nog ruimte voor aanvulling. De gemaakte opmerkingen zijn voor de Regiegroep wel reden om format nog eens tegen het licht te houden om te zien of het simpeler kan.

Nieuws