Wij als dorpsbelang worden benaderd. Wat moeten we doen?

Ons advies zou zijn is om als dorpsbelang geen eigen standpunt in te nemen want er zijn vast en zeker verschillen van opvatting. U komt dan tussen twee vuren in te zitten en daar schiet niemand wat mee op. Wel kunt u een bijdrage leveren  aan de informatieverstrekking van de inwoners van uw dorp. U kunt ook de opvattingen en wensen die in uw dorp leven, doorgeven aan FFDW. En tenslotte: u kunt stimuleren dat dorpsbewoners hun stem laten horen in de regiobijeenkomsten.

Nieuws