Wie beslist er uiteindelijk?

Na de regiobijeenkomsten draagt de Regiegroep het stokje over aan een onafhankelijke Commissie van Advies. Op dit moment worden de leden van die Commissie geworven. Het gaat om mensen van gezag, met bestuurlijke ervaring en met deskundigheid op het gebied van landschap, natuur, economie, etc. Opdracht van de Commissie is om uit alles wat er eind juni op tafel ligt één of meerdere scenario’s te destilleren waarmee Friesland kan voldoen aan de afspraak met het Rijk om in 2020 in totaal 530,5 MW windvermogen te hebben.

 

Dat zal geen gemakkelijke taak zijn en daarom gaat de Regiegroep zelf, maar ook een in te schakelen extern bureau al het materiaal zo ordenen dat de Commissie er snel greep op kan krijgen. Eén van de manieren om dat te bereiken is het aanmaken van een groot overzicht waarin alle voorstellen die nog meedoen,beoordeeld worden aan de hand van een aantal criteria. Daarbij gaat het niet alleen om natuur en landschap, etc., maar expliciet ook om draagvlak bij de omwonenden. En daarom is uw stem in de regiobijeenkomsten van groot belang.

 

In oktober levert de Regiegroep het eindrapport met het advies van de Commissie van Advies in bij de provincie en dan is het aan de provincie om de formele besluiten te nemen. FFDW beslist dus niet zelf want dat blijft de verantwoordelijkheid van de provincie. Dit betekent ook dat na afronding van FFDW omwonenden en andere belanghebbenden nog steeds beschikken over alle mogelijkheden die de wet hen biedt om bezwaar te maken en in beroep te gaan.

 

Nieuws