Wanneer en waar kan ik mijn standpunt inbrengen?

In de maanden februari, maart en april ging het er bij FFDW vooral om initiatiefnemers  te bewegen om met goede voorstellen te komen. Dat verandert na 1 mei: dan gaat het er om te horen wat de omwonenden en andere belanghebbenden er van vinden. Als een initiatiefnemer in zijn voorstel zegt dat er in de omgeving draagvlak is voor zijn plan, dan wil FFDW dat van de mensen in die omgeving zelf horen. Daarom worden er in mei en juni “regiobijeenkomsten” georganiseerd. Waar, wanneer en hoeveel weten we nog niet want dat hangt af van de locaties van de voorstellen op de A lijst. Dat soort informatie brengen we dus zo snel mogelijk naar buiten na 1 mei.

 

Wel is al duidelijk hoe we de regiobijeenkomsten willen opzetten: geen grote zaal vol met mensen, maar kleinschalig zodat iedereen kan zeggen wat hij of zij wil zeggen. Ook geven we maar vast aan dat we in die regiobijeenkomsten niet gaan praten over nut en noodzaak van windenergie want daar gaat FFDW niet over, maar Den Haag. We gaan de regiobijeenkomsten dus zo inrichten dat er echt ruimte is voor feedback vanuit omwonenden en andere belanghebbenden met betrekking tot concrete, individuele projectvoorstellen.

Nieuws