Waar kan ik informatie vinden over initiatieven bij mij in de buurt?

Per 1 april sloot de termijn waarbinnen alle voorstellen ontvangen moesten zijn om mee te kunnen doen in FFDW. Dat bleken er in totaal 66 te zijn. De Regiegroep heeft daarna alle voorstellen bekeken en aan initiatiefnemers laten weten of en welke aanvullende informatie er door hen aangeleverd moet worden. Daarvoor hebben ze de tijd tot 1 mei. Dit verklaart ook waarom er op dit moment nog geen informatie over individuele projecten kan worden vrij gegeven: de voostellen kunnen nog worden aangepast en het is zelfs mogelijk dat bepaalde voorstellen worden ingetrokken, bijvoorbeeld omdat er samengewerkt gaat worden met andere initiatiefnemers.

 

Begin mei gaat de Regiegroep alle voorstellen – dan definitief – indelen in een A lijst en een B lijst. Op de A lijst komen die voorstellen waarvan uit het ingediende format blijkt dat ze voldoen of kunnen gaan voldoen aan de randvoorwaarden van FFDW. Bij voorstellen op de B lijst is dat nog niet het geval. Zodra die A en B lijsten beschikbaar zijn worden de voorstellen op de website van FFDW geplaatst, als het technisch kan met een kaart waarop u in één oogopslag kunt zien welke projecten er zijn ingediend bij u in de buurt.

Nieuws