Ik heb een aanbod van een initiatiefnemer ontvangen. Is dat redelijk?

Van partijen die een initiatief indienen bij FFDW wordt verwacht dat ze draagvlak verwerven voor hun plan.  Meer concreet: voor woningen binnen een straal van 1 kilomier van het geplande park moeten er individuele afspraken worden gemaakt over compensatie van verlies van woon- en leefgenot en/of waardevermindering van huizen. Buiten die straal  is het voldoende als er collectieve afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld met een heel dorp of wijk.  De inhoud van die afspraken (individueel of collectief)  laat FFDW over aan de betrokken partijen.

 

Voor leken is het lastig om de investeringen, de risico’s en de rendementen van een windpark goed te begrijpen en dat maakt het ook lastig om te kunnen beoordelen of een voorstel van een initiatiefnemer  redelijk is. Daarom heeft FFDW een model ontwikkeld waarmee ook niet-deskundigen toch een beeld krijgen van de financiële kanten van een windpark. In dat model wordt ook aangegeven waar er ruimte zit voor compensatie en participatie. Klik hier  om het model te downloaden. FFDW wil ook proberen uw algemene vragen te beantwoorden, maar we hebben geen menskracht om u concreet te adviseren. Wel kan FFDW u in contact brengen met onafhankelijk deskundigen die dat wel kunnen.

Nieuws