Hoe worden bewoners op de hoogte gesteld van de regiobijeenkomsten?

FFDW heeft via Doarpswurk alle dorpsbelangen een brief gestuurd, zodat zij op de hoogte zijn van het proces en nadenken over de vraag hoe ze gelijkwaardiger met initiatiefnemers aan tafel kunnen gaan.

FFDW onderstreept het belang van een level playing field, gelijk speelveld voor alle partijen. Er wordt gewerkt aan een vereenvoudigd rekenmodel waarmee dorpen en belanghebbenden een indicatie van de kosten, risico’s en opbrengsten kunnen krijgen. FFDW kan voorstellen indicatief toetsen, maar wil onafhankelijk blijven van individuele initiatieven. FFDW kan inwoners en belanghebbenden desgewenst wel een aantal deskundigen aanreiken.

 

We gaan de suggestie om mensen via de media te informeren over regiobijeenkomsten oppakken.

Nieuws