Wat is de definitie van participatie? B.v. moet de 25% allemaal aandelen zijn of mogen het ook certificaten, obligaties of wat dan ook zijn?

Er is geen vaste definitie – het wordt aan overleg tussen initiatiefnemers en belanghebbenden overgelaten.

Er wordt van uit gegaan dat dorpen/bewoners voor ca. 25% participeren. Dat betekent niet ‘gratis aandelen of andere participatie ’ voor ca. 25%, maar voor die participatie ook de benodigde middelen in brengen.

In Fryslân hebben meerdere dorpen een eigen molen of nemen ze deel in een park in de buurt, Noordenwind geeft  bijvoorbeeld certificaten van eigendom uit, maar ook obligaties en/of directe leningen zijn mogelijk. Bij aandelen deelt u mee in de resultaten. Bij obligaties en leningen ontvangt u een vaste rente. Een rapport waarin meerdere mogelijkheden zijn beschreven is bijvoorbeeld het rapport van Berenschot:

PDF participatie voorbeelden Berenschot

Nieuws