Moet de keuze van het type turbine en de maten van de turbine bij het inleveren van de aanvraag al vast staan of mag dit later nog gewijzigd worden?

Alleen het vermogen, ashoogte en tiphoogte worden, alle drie met een zekere bandbreedte op het format vermeld. Dit, zodat er wel een beeld van de schaal van het initiatief ontstaat, maar initiatiefnemers nog de ruimte houden in de onderhandeling met turbine leveranciers.  

Het proces is bedoeld om te inventariseren en te laten zien wat waar met wind op land gerealiseerd kan worden. Hoe beter het realiteitsgehalte, inclusief draagvlak, uit de aangeleverde informatie blijkt, hoe beter het is. Niet alles hoeft tot op de komma nauwkeurig te worden ingevuld, maar het helpt bij de inschatting van de realiseerbaarheid als er zo veel mogelijk duidelijk is.

Nieuws