Wat doet het Rijk?

Het windenergie initiatief op het IJsselmeer is een verantwoordelijkheid van het Rijk. In de Structuurvisie Wind op Land van het Rijk wordt er in het Friese deel van het noordelijke IJsselmeer ruimte gereserveerd voor een windpark van maximaal 400 MW. Het Rijk heeft ook al beslist dat de verdere besluitvorming over dat park onder de Rijkscoördinatieregeling valt – dus in handen ligt van het Rijk. Als er een groot IJsselmeer-park  zou komen, heeft dit ingrijpende gevolgen voor Fryslân foar de Wyn. Immers, met een park van 350 MW in het Friese deel van het IJsselmeer voldoet Fryslân aan de Rijksopgave: er staat nu 160 MW op land, er komt ongeveer 20 MW in het Friese deel van de Noordoostpolder en dat levert met die 350 MW in het IJsselmeer de afgesproken 530,5 MW op. Daarom zal de Regiegroep er bij Provincie en Rijk op (blijven) aandringen de besluitvorming over het windpark IJsselmeer af te stemmen op de besluitvorming over de uitkomst van Fryslân foar de Wyn.

Nieuws