Wat is de rol en betrokkenheid van de provincie?

De provincie Fryslan ondersteunt het initiatief. Zij heeft in een brief aan Provinciale Staten kenbaar  gemaakt dat zij voor windmolens op het land in de besluitvorming een pas op de plaats gaan maken in afwachting van de uitkomsten van Fryslan foar de Wyn. De Provincie is niet formeel gebonden is aan de uitkomst van het proces. De scenario’s van de Commissie van Advies zijn een advies aan het provinciaal bestuur en dat kan ze overnemen, aanpassen of afwijzen. Aan die onzekerheid valt formeel niets te doen want feit is dat het proces geen afbreuk kan en wil doen aan de wettelijke bevoegdheden van de Provincie. De beste remedie voor deze onzekerheid is dus om met een zo goed plan te komen dat niemand er nee tegen kan zeggen. De Regiegroep zal ook regelmatig overleg voeren met de Provincie om te voorkomen dat het proces kanten op gaat waarvan op voorhand vast staat dat ze voor de Provincie onverteerbaar zullen zijn.

Nieuws