Wat is de relatie met de windenergieplannen op het IJsselmeer?

De Provincie Fryslan is voornemens om voor het IJsselmeer een ruimtelijke reservering te maken voor een windpark van maximaal 400 MW. Hoewel het maken van die ruimtelijk reservering niet betekent dat de Provincie daadwerkelijk akkoord gaat met een park van 400 MW, wordt het zo voor het Rijk wel gemakkelijker om toestemming te geven voor een park van die omvang. Dus zorgt het voornemen van de Provincie voor onrust langs de Friese IJsselmeerkust, zowel bij de bevolking als bij (recreatie)ondernemers. Dit is niet bevorderlijk voor het proces want die onrust werkt door in discussies over plannen voor windenergie op land. Waarom nog meedenken over windenergie op land als er al een heel groot park in het IJsselmeer komt te staan pal voor de kust?

Nieuws