Voor de ‘oude’ eigenaar is investeren in nieuwe cluster te duur en rendement te klein in relatie tot opbrengst van de oude molen. Verder betekent investeren in een nieuw initiatief extra risico t.o.v. doordraaien met de bestaande molen.

Er zullen turbines zijn die nog zo veel opleveren dat het niet interessant is om nu al te saneren en op te schalen. Ieder zal dat voor zichzelf moeten beslissen. Kijk ook naar mogelijkheden om dubbel te draaien en ook naar initiatieven over de gemeentegrens heen. Kijk ook goed naar de verschillen in windregime tussen de verschillende initiatieven.

Nieuws