Gemeenten eisten meestal dat nieuwbouw met sloop gepaard gaat. Hoe verhoudt zich dit tot dubbeldraaien?

Dubbeldraaien in hetzelfde gebied kan inderdaad tot verlies aan draagvlak leiden. Aan de andere kant; Als mensen weten, dat meer, of zelfs alle ‘oude’ molens op termijn verdwijnen kan dat ook extra draagvlak brengen. Per situatie bekijken en wensen en mogelijkheden ter plekke goed en transparant uitwisselen met de omgeving.

Nieuws