Moet je voor het indienen van de plannen de burgers gepolst hebben of kan dat als je plan goedkeuring heeft van de commissie?

Het is sterk aan te raden om voor het indienen van het plan al een beeld te hebben van het draagvlak in de omgeving. Meer draagvlak vergroot het realiteitsgehalte van het plan en de kans dat het plan onderdeel wordt van de scenario’s van de commissie van advies.

Het krijgen van een beeld kan op heel veel verschillende manieren. Van één op één keukentafelgesprekken, gesprekken met dorpsbelang, ondernemersvereniging, lokale duurzame energie clubs, natuur en milieu organisaties tot enquêtes. Of bijeenkomsten, waarbij de organisatie van die bijeenkomsten weer op heel veel verschillende manieren kan. Het is in het belang van het initiatief, maar ook van de hele windsector dat het creëren en polsen van draagvlak zo verstandig mogelijk gebeurt. Voor je het weet loopt je het risico dat je inderdaad van alles overhoop haalt. Weerstand zal je nooit helemaal voorkomen, maar met een goede planning en uitvoering van het polsen en overleggen kom je het verst.

Er zijn ook verschillende organisaties die desgewenst bij  de opzet en uitvoering van de communicatie met de omgeving kunnen helpen. We raden initiatiefnemers sterk aan om zich op dit punt goed te laten bijstaan. Platform Duurzaam Fryslân kan daarbij desgewenst helpen.

Als u niet in staat bent geweest om voor eind maart met de omgeving te spreken, geef dan op het format aan wanneer u dat wel gaat doen.  U kunt dit ook nog in april doen en de resultaten als aanvulling aanleveren. In mei en juni organiseert FFDW regiobijeenkomsten. Daarin krijgen belanghebbenden de gelegenheid om inhoudelijke argumenten, suggesties en meningen te geven over de verschillende initiatieven in een regio.  Initiatiefnemers kunnen o.b.v. die regiobijeenkomsten hun plan nog op onderdelen bij stellen indien zij dit wenselijk achten.

Nieuws