Moeten dorpsmolens dichtbij een dorp staan?

Dit kan dichtbij dorp, maar een dorpsmolen kan ook  in een cluster staan. Een solitaire dorpsmolen kan alleen indien ze eigendom van het dorp is en stroom levert aan het dorp.

Nieuws