Regiobijeenkomsten

Regiobijeenkomsten

Uw mening telt
Er zijn verschillende mogelijkheden om uw mening te laten horen: op een van de regiobijeenkomsten, via de enquête op deze website of via de (telefonische) opiniepeiling onder direct omwonenden eind juni.

Regiobijeenkomsten
Tijdens elke bijeenkomst bespreken we een aantal plannen in de regio waar ook de bijeenkomst (globaal) plaatsvindt. In principe komen op de bijeenkomst alleen de plannen op de Kandidatenlijst aan de orde, want die voldoen aan de randvoorwaarden van Fryslân Foar De Wyn. Als u echter wat wilt zeggen over een plan op de Reservelijst, mag dat natuurlijk ook.
Hieronder vindt u een overzicht van alle regiobijeenkomsten. Als u klikt op de bijeenkomst, ziet u welke plannen deze avond worden besproken. Als u klikt op de naam van het plan, dan wordt het plan gedownload op uw computer. Een totaaloverzicht van de plannen vindt u via de pagina Initiatieven.

Doel
De regiobijeenkomsten zijn bedoeld om te peilen hoe de plannen vallen bij omwonenden. Het is geen inspraakavond in formele zin. We willen per plan bijvoorbeeld achterhalen of de informatievoorziening voldoende is, welke zorgen en vragen er leven en waar een initiatienemer volgens u rekening mee moet houden. De omwonenden geven een indruk of een plan in de praktijk net zo aan de voorwaarden voldoet als op papier.

Opzet
Wij willen de bijeenkomsten zoveel mogelijk in de betreffende regio organiseren om de direct betrokkenen de kans te geven om  in gesprek te gaan met de initiatiefnemers. Met deze bijeenkomsten willen we de kwaliteit van het plan toetsen. Om dit goed te kunnen doen, hebben we op het aantal aanwezigen een maximum gezet. Daarom is uw aanmelding  van belang. Mocht een bijeenkomst vol zijn, dan ziet u dat ook in onderstaand overzicht. U kunt zich dan aanmelden voor een informatiebijeenkomst die we centraal in Fryslân eind juni of begin juli gaan organiseren. Als u zich daar voor aanmeldt ontvangt u van ons binnenkort een mail met de datum, tijd en locatie van deze bijeenkomst. Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor mensen die zich vooraf aanmelden of bij een eerdere bijeenkomst niet meer naar binnen konden. Deze mensen krijgen allemaal bericht.

U kunt maar één bijeenkomst kiezen. Mocht u naar meerdere bijeenkomsten willen, dan moet u zich elke keer weer opnieuw aanmelden. U kunt maximaal twee personen  aanmelden. We vragen u dan ook de gegevens van de tweede persoon door te geven.

Over de regiobijeenkomsten

  • In principe  komen op de bijeenkomst alleen de plannen op de Kandidatenlijst aan de orde want die voldoen aan de randvoorwaarden van Fryslân Foar De Wyn. Als u echter wat wilt zeggen over een plan op de Reservelijst, mag dat natuurlijk ook.
  • Wij vragen u tijdens de bijeenkomst om te onderbouwen waarom u voor of tegen een plan bent, of dat u eventuele aanvullingen of wijzigingen op het plan voorstelt.
  • Per project zijn er initiatiefnemers aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. Daarnaast zijn er ook gespreksleiders aanwezig.
  • Voor het verloop van de avond is het handig dat u op de hoogte bent van het proces en het plan waar u een mening over heeft, ook heeft gelezen. Op de ingediende formats staan de contactgegevens van de indiener(s).
  • Van de informatiebijeenkomsten worden verslagen gemaakt. Deze verslagen bestaan uit de opmerkingen die u maakt en zelf noteert op een vel tijdens de bijeenkomst. Zo weet u zeker dat uw opmerking op de juiste manier wordt verwerkt.

 

Vervolg
In juli maakt een onafhankelijke Commissie van Advies, onder voorzitterschap van oud-minister Pieter Winsemius, een advies voor een  scenario voor de gehele provincie. Dit advies wordt in oktober voorgelegd aan de provincie. Of een bepaald plan in het advies wordt opgenomen hangt ook af van de vraag hoe kansrijk het is. En daarbij is draagvlak in de omgeving van groot belang. Uw input tijdens de regiobijeenkomst, op het enquêteformulier of tijdens de telefonische enquête is dus van belang.


Nieuws