Uw mening via de enquête

Gepubliceerd op: 24-06-14

Nog tot 3 juli kunt u via de enquête uw mening doorgeven aan de Commissie van Advies. Hierna zullen alle reacties gebundeld worden en tot een rapport gemaakt.

Vanaf 3 juli zal de Commissie van Advies gaan nadenken over de windplannen en hier een scenario mee bereiden. Als u uw mening kenbaar wilt maken is het dus belangrijk de enquête in te vullen voor 3 juli.

De enquête kunt u hier invullen: http://fryslanfoardewyn.nl/enquete/

Natuurlijk is het ook na 3 juli mogelijk contact op te nemen met Fryslan foar de Wyn of uw mening over een windplan te laten horen.