Regiobijeenkomst 10 juni verplaatst

Gepubliceerd op: 03-06-14

De regiobijeenkomst op dinsdag 10 juni in Witmarsum is verplaatst naar het zalencentrum De Gekroonde Roskam, ook in Witmarsum. De animo voor deze bijeenkomst is dusdanig groot, dat we naar De Gekroonde Roskom zijn uitgeweken. De bijeenkomst op woensdag 4 juni aanstaande, ook in Witmarsum, blijft wel in het oude Gemeentehuis.