6mrt

Op verschillende plekken wordt aan initiatieven voor windenergie gewerkt. De insteek is positief en van verschillende kanten en initiatieven komen vragen en suggesties binnen. Om informatie te delen en onderlinge afstemming en samenwerking  te bevorderen…

Lees verder
19feb

Op woensdag 19 januari om 9:00 werden de statuten getekend, waarmee Fryslan foar de Wyn officieel een stichting is. Onderstaand een foto-impressie.  

Lees verder
10jan

Met de politieke en financiële steun van de Provincie Fryslân beginnen op 1 februari aanstaande drie samenwerkende organisaties – Stichting Hou Friesland Mooi (SHFM), Friese Milieu Federatie (FMF) en Platform Duurzaam Friesland (PDF) - aan…

Lees verder
10jan

Gedeputeerde Staten hebben in een brief de Provinciale Staten geïnformeerd over het vervolg op de ontwerpstructuurvisie windenergie. GS stelt voor om een knip tussen het IJsselmeer en het vaste land te maken. Hiermee doet de…

Lees verder
Pagina 5 van 512345