Geen plek meer bij een regiobijeenkomst?

Gepubliceerd op: 26-05-14

De aanmeldingen voor de regiobijeenkomsten stromen binnen. Omdat we iedereen aan het woord willen laten en een goed gesprek willen faciliteren, is er een grens aan hoeveel mensen per avond kunnen meepraten. Het kan dus voorkomen dat u zich te laat inschrijft, maar wel wilt meepraten. Dat kan natuurlijk. Hiervoor organiseren wij eind juni, begin juli een centrale bijeenkomst, waar de mogelijkheid bestaat om mee te praten over alle initiatieven. Over de exacte datum en locatie informeren wij u via deze site. Deze bijeenkomst is, net als de andere bijeenkomsten, alleen toegankelijk voor mensen die zich hebben aangemeld. Mensen die tijdens eerdere bijeenkomsten niet meer naar binnen konden, worden ook voor deze bijeenkomst uitgenodigd.

Laat uw mening weten via de enquêteAlle meningen geven we door aan de Commissie van Advies. Bij de regiobijeenkomst geeft u de antwoorden persoonlijk, bij de enquete vult u ze in online. Dat maakt de antwoorden niet minder waardevol. Sterker nog, het geeft u de kans precies en genuanceerd te antwoorden. De enquete kunt u hier invullen.

Een steekproefsgewijze enquête door een onderzoeksbureau. Binnenkort zal door een onafhankelijk onderzoeksbureau de meningen van de buurt worden gepeild. Dit gebeurt via juridisch en wetenschappelijk acceptabele steekproeven. Mogelijk wordt u benaderd via deze enquête uw mening te geven.

Laat uw mening weten via email of brief. Wij ontvangen graag uw ideeen. U mag deze aanleveren via info@fryslanfoardewyn.nl.

Geef u op om op de hoogte gehouden te worden. Voor iedereen die wel graag persoonlijk wil overleggen of in contact wil komen met de indiener, organiseren wij op een later moment nog een bijeenkomst. Meld u aan via het inschrijfformulier, dan houden we u op de hoogte.