Commissie van Advies aan de slag

Gepubliceerd op: 05-08-14

Medio juli is de CvA begonnen met het bestuderen van alle ingediende plannen. Daarvoor heeft zij een dossier ontvangen met alle informatie rond Fryslân foar de Wyn en de ingediende windplannen. Zij kregen de formats van de windplannen, de verslagen van de regiobijeenkomsten, de uitkomsten van de enquêtes, en alle binnengekomen reacties.

Met deze materialen is de Commissie nu bezig om te komen tot een eindadvies. Dit betekent ook dat nieuwe informatie niet meer toegevoegd zal worden aan het dossier. Windplannen kunnen dus niet meer gewijzigd worden, en nieuw binnengekomen reacties zullen niet meer in het dossier worden opgenomen.