Binnengekomen reacties online in te zien

Gepubliceerd op: 22-07-14

De afgelopen periode heeft Fryslan foar de Wyn veel reacties binnengekregen. Zowel per post als per mail ontvingen we zienswijzes en opmerkingen van omwonenden en dorpsbesturen over de ingediende plannen. De brieven die betrekking hadden op een specifiek plan zijn op de pagina van het plan zelf toegevoegd (via de Kandidatenlijst kunt u alle plannen bekijken.)

De poststukken zijn niet per stuk in te zien. Deze zijn wel aan de Commissie van Advies doorgegeven. Een overzicht van de binnengekomen poststukken vindt u hier.