Adhesie betuiging voor Fryslân foar de Wyn

Gepubliceerd op: 10-12-14

De tien voordelen van Fryslân foar de Wyn:

  1. OPSCHONEN VAN HET LANDSCHAP DOOR CLUSTERING IN KLEINE PARKEN
  2. SANEREN OUDE TURBINES IN PLAATS VAN MODERNISEREN EN OPSCHALEN
  3. EERLIJKE VERDELING LUSTEN EN LASTEN EN EERLIJKE AFWEGING VAN BELANGEN
  4. UITWERKEN VAN DE PLANNEN MET ZEGGENSCHAP VOOR DE LOKALE BEVOLKING
  5. GELIJK SPEELVELD: VOOR IEDEREEN HELDERE EN UNIFORME SPELREGELS
  6. INKOMSTEN VAN RUIM13 MILJOEN PER JAAR VOOR DE FRIESE GEMEENSCHAP
  7. BESPARING VAN 500 MILJOEN AAN SUBSIDIE
  8. DE PROVINCIE HOUDT ZELF DE REGIE, OOK ALS HET RIJK MEER WINDENERGIE WIL
  9. HET IJSSELMEER BLIJFT MAXIMAAL VRIJ EN OPEN VOOR DE WATERSPORT
  10. FRYSLÂN DOET WAT HET ZEGT: ZELF ERNST MAKEN MET DUURZAAMHEID

 

De volgende organisaties ondersteunen Fryslân foar de Wyn en zijn van mening dat de 10 genoemde voordelen door de provinciale politiek verzilverd dient te worden:

VNO NCW

DOC Kaas

It Fryske Gea

Blauwe Hart

Doede Boon

Don Quichot

Dorpsmolen pingjum

Dorpsmolen Reduzum

Feriening Fryske Doarpsmùnen

Duurzaamheidsplatform Heerenveen

Energiecooperatie Duurzaam Woudsend(EDW)

Feriening Fryske Doarpsmùnen

Friese Milieu Federatie

IVN Noordoost Friesland.

IVN, afdeling Ooststellingwerf

Jongerenpanel Fryslân

Natuurmonumenten

Natuurvereniging Geaflecht

Platform Duurzaam Fryslân

Rein Hagenaars

Repair Cafe Grou

Rescoop

Stichting Hou Fryslan Mooi

Stichting Natuur en Milieu

Vereniging van Natuur en Milieu Ureterp

Waddenvereniging

KNNV Drachten