Informatie voor omwonenden

De veelgestelde vragen voor omwonenden vindt u hier.

Tot 3 juli zijn er veel reacties binnengekomen met zienswijzes op de ingediende plannen. De digitaal aangeleverde stukken zijn per plan geupload. Een overzicht van de papieren stukken ziet u hier: http://fryslanfoardewyn.nl/nieuws/binnengekomen-brieven-per-post/

De brieven die voor 3 juli zijn binnengekomen zijn meegenomen in het dossier voor de Commissie van Advies. Zij nemen deze stukken mee in hun overweging van de plannen.

Natuurlijk zullen later binnengekomen brieven ook nog worden doorgegeven. Deze worden nagezonden naar de Commissie. 

 

 

Commissie van Advies

Vanaf juli gaat de Commissie van Advies aan de slag om de ingediende plannen tot een advies te smeden. Hierbij kijken ze naar de ingediende formats, de technische gegevens (beperkingen in het landschap, bijvoorbeeld in verband met aanvliegroutes van Defensie), de ervaringen van de Regiobijeenkomsten, de communicatie die bij Fryslan foar de Wyn is binnengekomen, en de metingen uit beide enquêtes.

In oktober ontvangen Gedeputeerde Staten het eindrapport van de Commissie van Advies en het eindrapport van de Regiegroep voor verdere provinciale besluitvorming. Het is dan aan de Provincie Fryslân te beslissen of en hoe het advies van de Commissie van Advies wordt overgenomen en om, op die basis, beslissingen te nemen over de noodzakelijke ruimtelijke reserveringen en over de verdere procedures op het gebied van ruimtelijke ordening en vergunningverlening.

 

 

 

Nieuws