Wat is de relatie tussen FFDW en de provincie?

FFDW heeft de politieke en financiële steun van de provincie, FFDW maakt een inventarisatie van kansrijke projecten op land, laat dat door een onafhankelijke commissie uitwerken tot één of meer scenario’s, legt die scenario’s als advies voor aan de provincie en dan is het aan de provincie om tot formele besluitvorming over te gaan, dat wil zeggen: gebieden aan te wijzen, inpassingsplannen te maken en het verlenen van vergunningen te coördineren. Wij vertrouwen er op dat de provincie de vaart er in zal houden. Dat zal ook wel moeten want het Rijk kijkt mee.

Nieuws