Friese Milieu Federatie

De Friese Milieu Federatie is een koepelorganisatie van 38 aangesloten natuur en milieuorganisaties en komt op voor de belangen van natuur en milieu in Fryslân. Zij maakt zich sterk voor de ontwikkeling van een duurzaam Fryslân, waarin een vitale natuur, een gezond milieu en een robuust landschap centraal staan. Zij wil kansrijke en duurzame vernieuwingen stimuleren en dagen anderen uit tot een bijdrage en tot samenwerking.

In de 40 jaar dat de FMF bestaat is haar omgeving drastisch veranderd en daarmee de FMF ook. Zij heeft zich ontwikkeld van een reactieve naar een proactieve organisatie waarbij de nadruk ligt op het werken vanuit een breed (duurzaamheids)perspectief, geworteld in de Friese samenleving. Haar omgeving is volop in ontwikkeling, de reactietijden worden steeds korter. Dit betekent dat zij continue aan het kijken is wat haar rol en positie is en dat zij tijdig participeert op relevante maatschappelijke ontwikkelingen.

www.friesemilieufederatie.nl

Nieuws