Wat is de rol van de Regiegroep?

De Regiegroep richt zich uitsluitend op het proces – bewaakt dus de voortgang daarvan en doet al het nodige om het proces goed te laten verlopen. Die rol impliceert dat de Regiegroep en de individuele leden van de groep altijd bereid zullen zijn informatie over het proces te verschaffen aan eenieder die daar om vraagt, maar dat zij individuele initiatieven niet kunnen ondersteunen. De Regiegroep mengt zich dus niet in (discussies over) individuele projectvoorstellen. De inzet van de Regiegroep en van de individuele leden is dus om neutraal te blijven als het gaat om individuele projectvoorstellen. Dus wel een helpende hand als het gaat om het proces als geheel, maar niet als het gaat om concrete initiatieven. De leden van de Regiegroep realiseren zich dat die intentie in de praktijk lang niet altijd eenvoudig waar te maken zal zijn. Immers, Johannes Houtsma zit er voor de belangen van de Friese windondernemers, Albert Koers voor de belangen van de bevolking, Hans van der Werf voor de belangen van natuur en milieuorganisaties en uiteraard blijven zij verbonden met die achterbannen. Sterker: moeten zij met die achterbannen verbonden blijven wil het proces de steun blijven houden van hun organisaties. En natuurlijk zullen er vanuit die achterbannen aan hen vragen worden gesteld over concrete initiatieven. Die zullen zij dus niet of slechts zeer terughoudend kunnen beantwoorden, althans als de vraag meer is dan een verzoek om algemeen beschikbare informatie.

Nieuws