Regiegroep en Commissie van Advies

Regiegroep

Er is een Regiegroep samengesteld met vertegenwoordigers van de verschillende partners die het proces uitvoert en ondersteunt. De Regiegroep zal bestaan uit: Johannes Houtsma namens het PDF, Albert Koers namens SHFM en Hans van der Werf namens de FMF.

De Regiegroep richt zich uitsluitend op het proces – bewaakt dus de voortgang daarvan en doet al het nodige om het proces goed te laten verlopen. Die rol impliceert dat de Regiegroep en de individuele leden van de groep altijd bereid zullen zijn informatie over het proces te verschaffen aan eenieder die daar om vraagt, maar dat zij individuele initiatieven niet kunnen ondersteunen. De Regiegroep mengt zich dus niet in (discussies over) individuele projectvoorstellen. De inzet van de Regiegroep en van de individuele leden is dus om neutraal te blijven als het gaat om individuele projectvoorstellen. Dus wel een helpende hand als het gaat om het proces als geheel, maar niet als het gaat om concrete initiatieven.

Commissie van Advies

Na de regiobijeenkomsten in mei en juni gaat een onafhankelijke Commissie van Advies aan de slag. Die Commissie wordt door de Regiegroep geformeerd met als uitgangspunt dat de Commissie als geheel deskundig is op het gebied van landschap, natuur, ruimtelijke ordening en de (bedrijfs)economische aspecten van windenergie.

Daarnaast moet van elk van de leden individueel vaststaan dat hij of zij geen persoonlijk belang heeft bij enig windenergieproject of -initiatief in Fryslân en dat hij of zij ook verder geen directe persoonlijke of zakelijke relatie heeft met enige initiatiefnemer.

 

Nieuws