Fryslân foar de Wyn

Fryslân foar de Wyn is een initiatief van Platform Duurzaam Fryslân, de Friese Milieu Federatie en het Comité Hou Fryslân Mooi. Drie verschillende organisaties die opkomen voor de belangen van natuur en landschap, van initiatiefnemers van windenergie en van omwonenden. Zij willen via een zorgvuldig proces komen tot een inventarisatie van windenergie-initiatieven met draagvlak – die dus goed zijn voor natuur en landschap, voor windondernemers en voor omwonenden. Dus voor alle Friezen en voor Fryslân als geheel: Fryslân foar de wyn!”

Er is intensief overlegd met de Provincie Fryslân over de inrichting van het proces. Dit heeft er toe geleid dat op 4 december 2013 Provinciale Staten akkoord is gegaan met een voorstel van Gedeputeerde Staten om het proces te steunen. Die steun is niet alleen politiek van belang, maar houdt ook in dat de provincie een subsidie ter beschikking stelt. Bij de uitvoering van het project zal de Regiegroep regelmatig overleg hebben met de Provincie. De Regiegroep is erkentelijk voor de steun van de Provincie.

In de andere rubrieken van deze pagina kunt u meer informatie vinden over de aanleiding van het initiatief, de aanpak, de stappen die gevolgd zullen worden en de wijze waarop windenergie-initiatieven mee kunnen doen.

Nieuws