Reageren

Tot 3 juli verzamelde Fryslân foar de Wyn alle reacties die binnenkwamen. Deze reacties zijn gebundeld en overgedragen aan de Commissie van Advies. De reacties zullen door de Commissie worden meegewogen in de besluitvorming.

Het is nog wel mogelijk reacties achter te laten over de ingediende windplannen. Dat kan hier:

https://nl.surveymonkey.com/s/ffdwtwee

 

Algemene reacties kunt u ook doorgeven via de mail. Ons e-mailadres is info@fryslanfoardewyn.nl.

Nieuws